Lupiga.Com

 

Glavni urednik: Ivor Fuka

 

Novinari: Melisa Skender, Jelena Svirčić i Hrvoje Šimičević

 

Suradnici: Božidar Alajbegović, Jasna Babić, Jerko Bakotin, Mladen Barbarić, Hrvoje A. Belamarić, Ana Benačić, Ankica Benček, Mladen Bićanić, Ahmed Burić, Slobodanka Đuderija, Ivan Ergić, Oliver Frljić, Maja Grbić, Dinko Gruhonjić, Vedran Horvat, Vid Jeraj, Dejan Kožul, Igor Mandić, Dragan Markovina, Ivan Maros, Barbara Matejčić, Marijana Matković, Andrej Nikolaidis, Teofil Pančić, Marko Pogačar, Sonja Stojadinović, Mile Stojić, Marko Stojiljković, Faruk Šehić, Nataša Škaričić, Marko Tomaš, Mašenjka Bačić, Bojan Tončić, Demian Vokši, Viktor Zahtila

 

Nakladnik: Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“

 

Adresa: Sermageova 1a, 10000 Zagreb

 

E-mail: urednistvo@lupiga.com

 

ISSN 1849-3831; Ključni naslov: Lupiga

 

Registarski broj: 21003250

 

RNO: 0239661

 

OIB: 00800437421

 

Izrada web stranica: Meta Studio