LISTE BEZ 40% PRIPADNIKA/CA SVAKOG SPOLA PRAVOVALJANE: Novčano će se kažnjavati predlagatelji

Voxfeminae.net

14. listopada 2015.

LISTE BEZ 40% PRIPADNIKA/CA SVAKOG SPOLA PRAVOVALJANE: Novčano će se kažnjavati predlagatelji

Državno izborno povjerenstvo  objašnjava da, iako je Odlukom i rješenjem Ustavnog suda od 24. rujna ukinut dio članka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika/ca kojim je propisano da lista na kojoj nije zastupljeno najmanje 40% pripadnika/ca svakog spola nije pravovaljana, Ustavni sud je u obrazloženju te odluke naglasio da "iz pravnog poretka nije brisan dio članka 35. Zakona o ravnopravnosti spolova koji se odnosi na Hrvatski sabor, a kojim je propisano da će se političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji  'izbornih lista' kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 kuna ako prilikom predlaganja lista kandidata (...) ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova utvrđeno čankom 15. Zakona o ravnopravnosti spolova".

"Zato, one stranačke i neovisne liste na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor na kojima ne bude zastupljeno 40% pripadnika oba spola podliježu prekršajnoj odgovornosti na temelju članka 35. Zakona o ravnopravnosti spolova sa zapriječenom kaznom u visini od 50.000 kuna", precizira Povjerenstvo.

DIP navodi da je člankom 21. a zakona o izborima zastupnika/ca propisano da su kod predlaganja stranačkih i neovisnih lista za izbor zastupnika/ca, predlagatelji dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na listama.

Lista za izbor zastupnika/ca u skladu je s tim načelima ako je na njoj najmanje 40% pripadnika svakog spola, a to vrijedi za stranačke i neovisne lista u I.-XI.  izbornoj jedinici (deset u Hrvatskoj i jedinici za 'dijasporu').

Člankom 12. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova propisano je da će se provođenjem posebnih mjera promicati ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, uključujući javne službe  te postupno povećavati uključivanje podzastupljenog spola tako da njegova zastupljenost dosegne razinu njegova udjela u ukupnom stanovništvu države. U smislu članka 15. st. 2. tog Zakona, postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu toga Zakona.

S obzirom da je zakon o izborima zastupnika/ca, kao zakon kojim se propisuje provedba određene vrste izbora, lex specialis u odnosu na zakon o ravnopravnosti spolova, DIP upozorava da se zastupljenost pripadnika/ca oba spola u visini od 40% na stranačkim i neovisnim listama mora osigurati već na parlamentarnim izborima u nedjelju, 8. studenoga.

Lupiga.Com via Voxfeminae.net
Naslovna fotografija:dzonlic.blogspot.com