Lupiga.Com

 

Glavni urednik: Ivor Fuka

 

Suradnici/e: Ivo Anić, Jerko Bakotin, Mladen Barbarić, Ana Benačić, Mladen Bićanić, Tomislav Brdjanović, Nikša Božić, Mariana Bucat, Ahmed Burić, Lucija Butković, Ivan Cingel, Adrian Cvitanović, Đurđica Čilić, Zdenko Duka, Boba Đuderija, Ivan Ergić, Predrag Finci, Anton Finderle, Tatjana Gromača, Dinko Gruhonjić, Bojana Guberac, Hrvoje Ivančić, Vid Jeraj, Ivan Kegelj, Sofija Kordić, Saša Kosanović, Dejan Kožul, Vanja Kulaš, Marin Jurjević, Igor Lasić, Nikola Leskovar, Igor Mandić, Ante Nenadić, Jaroslav Pecnik, Marko Pogačar, Žarko Puhovski, Ante Radić, Veronika Rešković, Nedim Sejdinović, Vedrana Simičević, Melisa Skender, Sonja Stojadinović, Marko Stojiljković, Jelena Svirčić, Faruk Šehić, Nataša Škaričić, Adnan Terzić, Marko Tomaš, Bojan Tončić, Franjo Tot, Petar Vidov, Demian Vokši, Viktor Zahtila

 

Nakladnik: Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“

 

IBAN: HR6023600001101699876, Zagrebačka banka (Model i poziv na broj primatelja: HR00 2018) (Za uplate iz inozemstva SWIFT-BIC: ZABAHR2X)

 

Adresa: Sermageova 1a, 10000 Zagreb

 

E-mail: urednistvo@lupiga.com

 

ISSN 1849-3831; Ključni naslov: Lupiga

 

Registarski broj: 21003250

 

RNO: 0239661

 

OIB: 00800437421

 

MB: 1790579

 

Izrada web stranica: Meta Studio

 

Želite li financijski poduprijeti Lupigu možete to učiniti putem uplate na gore navedeni IBAN žiro računa ili koristeći ovaj qr kod. Svaka pomoć naših čitatelja uvijek je i više nego dobrodošla.

Qr kod Lupiga