TAPKANJE U MJESTU: Srebrenica i neki beskrajno fini ljudi

Brano Mandić

11. 05. 2024.

Kolumne

TAPKANJE U MJESTU: Srebrenica i neki beskrajno fini ljudi

U državi Crnoj Gori volimo da se bavimo istorijom, pravnim finesama i međunarodnim odnosima. Svaka kafana ima svog Brežnjeva, a dijete kad je pametno, kaže se, Bizmark! Makar se tako govorilo kad sam ja bio mali, dozvoljavam da se sada možda kaže Tramp. Kako god, kolektivno smo umiveni poznanjem povijesti, porinuti u dublji smisao njenih prauzroka i nevidljivih silnica. Naš jedini problem je sadašnjost. Ona nas keca, što se kaže. Otud često gajimo istorijske zabune, izbore,
POSLANICA LANE BOBIĆ: Naši životi nisu vaše ratno polje

Lana Bobić

04. 05. 2024.

Kolumne

POSLANICA LANE BOBIĆ: Naši životi nisu vaše ratno polje

O pobačaju možete misliti što god želite, sasvim nebitno, imate puno pravo i slobodu svoj stav o pobačaju prakticirati u svom životu. Ono što je porazna činjenica je da se svodeći pobačaj na ideološko pitanje ženama diljem Europe uskraćuje zdravstvena skrb. Svaka žena ima pravo odlučiti želi li, kada i kako iznijeti trudnoću. Naše nije da o tome moraliziramo već da ženama osiguramo adekvatnu zdravstvenu skrb, što uključuje i dostupan pobačaj na zahtjev. Kada