BILJEŽNICA ROBIJA K.: Splitska avantura barbe Jože i tete Eržike

Ivor Car

31. svibnja 2011.

BILJEŽNICA ROBIJA K.: Splitska avantura barbe Jože i tete Eržike

Kod malog Robija K. u novoj epizodi iz „Bilježnice“ u goste su iz Zagreba stigli barba Joža i teta Eržika te vrlo brzo, šetajući Splitom, upali u probleme gdje je valjalo spašavati živu glavu. Zbog višestrukih prijetnji da će ih se „itnit“ u more, u roku munja su morali bježati prvo do Matejuške, pa onda preko Prokurativa, Marmontove i Pjace, do Peristila, gdje su otkrili zašto su domaćini s izneredom primili Eržikin kontakt s „tak lepim frčkavim pesekom“

Nama su doma u goste došli oni barba Joža i teta Eržika iz Zagreba. Plus su oni sa sobom doveli i svoje krembile. Barba Joža i teta Eržika su držali se za ruke i šetali su po rivi. Riva je bila krcata svita. Teta Eržika je duboko udahnila i rekla je: 'Joj, kak mi pašu sunce i morski zrak! Kaj ni fino, srčeko?' Barba Joža je rekao: 'Je, dušica, fino je!' Onda je teta Eržika pokazala sa prstom i rekla je: 'Pogleč, Joža, pesek!' Pasićko je gledao u tetu Eržiku i mavao je sa repicom. Teta Eržika je pljesnila sa rukama i raskrivila se: 'Joj, kak je lepi frčkav! Kaj ni lepi, srčeko?' Barba Joža je rekao: 'Je, dušica, baš je lepi!' Teta Eržika je nagnila se prema pasićku i doviknila je: 'Dojdi sim, pesek, dojdi, dojdi…' Pasićko je gledao u nju i mavao je sa repicom. Teta Eržika je raskravila se prema njemu i tepala je: 'Joj, kak si sladak, bogec moj! Kak si mi lepi tak frčkav! Dojdi sim, pesek, kam, kam, mamica bu ti dala smokija i čipsa…' Ekipa na rivi su gledali u tetu Eržiku sa težim čudilom. Neki su rulja zlamenovali se i značajski su vrtili sa glavama. Onda je jedan barba doviknijo: 'A daj, kravo jedna purgerska, šta si se ovdi našla kurčit!' Drugi barba je doviknijo: 'Tako je! Idi se doma tako ponašat, debilko! Nemoj da vas oboje itnemo u more!'

Onda su barba Joža i teta Eržika u roku munja okrenili se na petama i brisnili su. Oni su pičili tuta forca priko cile rive sve do Matejuške. Onda su na Matejuški oni sili na klupu. Teta Eržika je držala se za srce i rekla je: 'Jezuš marija, niš ne razmem! Jel ti, Jožek, ikaj razmeš?' Barba Joža je puvao i rekao je: 'Ne razmem, dušica! Se mi je u kaosu!' Teta Eržika je pitala: 'Morti sam ja nekaj grdo rekla?' Barba Joža je rekao: 'Nisi, dušica! Baš si se lepo povedala z pesekom!' Teta Eržika je raširila ruke: 'Pa kaje z tim Dalmošima, vrakim mater?' Barba Joža je rekao: 'Ne kužim, dušica! More bit da ne razmeju kak se neko hoče povedat z pesekom!' Teta Eržika je rekla: 'Kak ne razmeju? Pa pesek je kućni ljubimac, ti bokca, nemreš ga šutat kak divlju zver! Si videl kak je lepi?' Barba Joža je rekao: 'Je, dušica, al spomeni se da nisi u Zagrebu! Tu ti je svet malo, kak bi rekel, promitifan!' Teta Eržika je vrtila sa glavom i rekla je: 'Primitifci jedni, vrakim mater! A kaj onda delaju z kućnim ljubimcima? Kolju ih i jedu?' Barba Joža je rekao: 'Ne bum se niš čudil, srčeko! Seti se da su ovde nas krščane lavovima hitali!'

Samo onda je neko zašuškao ispred klupe. Teta Eržika je raširila oči i cijuknila je: 'Pesek!' Pasićko je gledao u nju i mavao je sa repicom. Teta Eržika se raskravila: 'Isusek, kak si sladak! Joj, kak si lepi i frčkav! Si me to pratil, dečec? Si pratil mamicu, a?' Pasićko je gledao u nju i mavao je sa repicom. Teta Eržika je zapljeskala sa rukama po kolinima i rekla je: 'Dojdi, pesek, kam, kam, dojdi sim mamici… Kaje, dečec? Te strah?' Onda je barba Joža teti Eržiki šapnijo: 'Dušica, šta ak ni dečec?' Teta Eržika je rekla: 'Kak to misliš, ni dečec?' Barba Joža je rekao: 'Pa morti je puca, ne?' Teta Eržika je rekla: 'Kak more pesek bit puca?' Barba Joža je rekao: 'Pa žensko od peseka, ne? Kak ne bu moglo?' Teta Eržika je rekla: 'Daj, Jožek, kaj bedastoče zboriš! Si mu videl pimpača?' Barba Joža je rekao: 'Eržika! Pa kaj ti misliš o meni? Da bum okolo pesekima gledal pimpače?' Teta Eržika je rekla: 'A zakaj ne bi, prosimte lepo? Ovak kad ga gledaš, dos mu je velki… za razliku od, je li…' Barba Joža je rekao: 'Eržika! Se bum za tebe napravil, al da pesekima gledam pimpače, to bogme ne bum!' Teta Eržika je rekla: 'To sam si mogla i mislit! Pa nemreš tak živeti, srčeko!' Barba Joža je pitao: 'Kak, dušica?' Teta Eržika je rekla: 'Da ti saki kurac smeta!'

Onda je teta Eržika izvadila iz borše kesice sa smokijem i čipsovima. Pasićko je gledao u nju i mavao je sa repicom. Teta Eržika je izvadila u šaku smokija i čipsova i rekla je pasićku: 'Dojdi, pesek, sim, sim… Ajde, dečec, dala bu ti mamica nekaj fino za papati, njup, njup…' Onda je pasićko dotrčkarao i žnjopao je smokije i čipsove iz tete Eržikine ruke. Teta Eržika je njega milkila i kuštrala po leđima i tepala je: 'Joj, kak si sladak… Isusek, kak si lepi i frčkav… Ma ti si moj mali, mali, mali, slatki pesek…' Rulja na Matejuški su gledali u nju sa težim ošamutom. Pasićko je legnijo na leđa i dignijo je sve četri noge u arju. Teta Eržika je njega kuštrala i muštrala po drobu i tepala je: 'Lepi, lepi, mali pesek… dobar, dobar…' Samo onda je jedan barba sa susjedne klupe skočijo se i dreknijo je: 'A đikačo jedna purgerska, kako te nije sram i stid ovdi se tako preseravat!' Drugi barba je skočijo se sa klupe i viknijo je: 'Tako je! Idi se doma tako iživljavaj, dramfuljo glupa! Oboje ćemo vas itnit u more!'

Onda su barba Joža i teta Eržika u roku munja dignili se sa klupe i brisnili su. Oni su pičili tuta forca priko Prokurativa do Marmontove. Onda su priko Marmontove pičili do Pjace. Onda su priko Pjace pičili do Peristila. Teta Eržika je držala se za srce i rekla je: 'Jezuš marija, niš ne razmem!' Barba Joža je puvao i rekao je: 'Ni ja, dušica, ni ja!' Teta Eržika je rekla: 'Kakfi primitifci, vrakim mater! Pa kak moremo z njima u europsku uniju, reci praf, srčeko?!' Barba Joža je rekao: 'Nikak, dušica, niš od unije! Pogleč, oni se vračaju u rimsko carstvo!' Onda je on pokazao sa prstom u dva mrgaša šta su bili obučeni u crvene suknjice i imali su šljemove i mačeve. Teta Eržika je pitala: 'Kaje to? Nekaj za turiste?' Barba Joža je rekao: 'Kaja znam, dušica, se mi je u kaosu!' Onda je teta Eržika dogibala do mrgaša i pitala je: 'Pardonček! Ste vi morti rimska legija?' Prvi mrgaš je rekao: 'Za turiste jesmo, al inače smo crna!' Teta Eržika je rekla: 'Aaaa, razmem! Tu su znači krščane hitali lavovima!' Drugi mrgaš je rekao: 'To su povjesne krimotvorine, gospoja! Ovdi to nikad nismo radili!' Teta Eržika je pitala: 'Neg kaj?' Prvi mrgaš je rekao: 'Ovdi smo purgere itali vukovima!'

Onda su barba Joža i teta Eržika okrenili se da će brisnit. Samo onda je teta Eržika raširila oči i cijuknila je: 'Pesek!' Pasićko je gledao u nju i mavao je sa repicom. Teta Eržika je raskrivila facu i utirala je ruku u boršu da izvadiće smokija i čipsova. E ali onda je nju neko trgnijo za rame i rekao je: 'Niti ne pomišljaj, gospoja!' To je bijo barba iz pandurije. Teta Eržiki je uletijo zbunjitis: 'Kaje? Kaj sad vi hočete, gospon žandar?' Murac je rekao: 'Reka san ti da ni ne pomišljaš, gospoja! Već ste napravili lipi ršum na rivi i na Matejuški, samo mi još fali iznered na Peristilu!' Teta Eržika je podviknila: 'Ma kaje z vami?! Ste vi si ponoreli?!' Murac je rekao: 'Ovo je za tvoje dobro, ženska glavo! Viš da je svit nabrijan i da će vas bacit u more! A i ja ću im se pridružit!' Onda je barba Joža isprsijo se i rekao je: 'A zakaj, prosim lepo? Morti vam smeta to kaj smo iz Zagreba?' Murac je rekao: 'Ali ste iz Zagreba? Viš nikad ne bi pomislija! Po jeziku bi reka da ste turisti iz Nikarangve!' Barba Joža je rekao: 'E pa nismo turisti iz Nikarngve, gospon žandar, neg smo iz Zagreba!' Murac je rekao: 'Slušaj, prika, jebe se mene odakle si ti!' Teta Eržika je pitala: 'Pa zakaj se onda srdite?' Murac je rekao: 'Zato jer nam dražiš gradonačelnika!'

Robi K. (IIIa), Bilježnica Robija K.