Novi nalazi kod Stonehengea

cop@

14. ožujka 2002.

Novi nalazi kod Stonehengea

Kod malenog gradića Amesburyja, 100km jugozapadno od Londona nalazi se Stonehenge jedno od najvećih mjesta s materijalnim dokazima drevnih civilizacija. Tamo je jučer pronađeno novo veliko otkriće, 4 000 godina stara grobnica (brončano doba) s ostacima pokojnikovog tijela te mnoštvom rukom izrađenih predmeta.
Arheolozi se slažu da je ovaj nalaz jedan od najvrijednijih iz brončanog doba te da je otkriće iznimno važno zbog broja pronađenih predmeta i njihove velike raznolikosti. To je najbogatije nalazište takve vrste u Europi i svi su suglasni da je ono apsolutno jedinstveno. Uz kosti muškarca, koji je umro u doba kada je svima nam poznata kružnica od golemih kamenih monolita dobila svoj današnji izgled, pronađeno je više od sto predmeta među kojima i par zlatnih naušnica, pa se smatra da je riječ o prilično bogatom pokojniku.
Stručnjaci su pokopanog muškarca identificirali kao strijelca jer su uz kameni alat namijenjen komadanju životinjskih trupala i izradi novih strijela pronađeni i sami kameni vrhovi strijela. Također su otkrivena i tri bakrena noža koja su također vjerojatno pripadala pokojniku.
Ostaje nam samo pitanje tko je taj bogati strijelac bio i koliko će još misterija u budućnosti ispoljiti Stonehenge. Jedno je sigurno – njegova tajna ostaje vječna.