Burek

Dabar

14. 03. 2002.

Burek: jelo od lisnatog tijesta nadjeveno sirom, mesom, ili po želji, nadasve popularno na širem području Balkana te Male Azije. Iako je na naše prostore ovo jelo došlo s najezdom turskih hordi prihvaćeno je kao da nam je poznato od prapočela. Nenadomjestiv je završetak svake pijanke, baš kao i vinski gulaš, premda znatno dostupnije širokim narodnim masama. Dijeli se na dvije osnovne kategorije - za tu i za van (aranžiran u bijeli nepropusni papir). Nevjerovatno godi nakon sati provedenih za šankom. Nije loš ni inače. Najviše godi mlak. Preporučuje se u pekarama na širem području koje rade od 0-24.