Chopin, Frederic Francois

Secret

14. 03. 2002.

Poljski kompozitor, rodio se u mjestu Železowa Wola 1810., a umro u Parizu 1849. godine.
Najveći je poljski kompozitor i pijanista.
Na poziv nekoga poljskog plemića osmogodišnji dječak odsvirao je nekoliko Bachovih i Mozartovih skladbi, a nakon burna pljeska i oduševljenja počeo je svirati toga trenutka smišljene improvizacije.
Nakon toga počeo je pohađati glazbenu školu u Varšavi i učio je klavir kod najpoznatijeg poljskog pedagoga Elsnera. U sedamnaestoj godini odlučio se potpuno posvetiti glazbi. Nastanio se u Parizu i ubrzo postao slavan kompozitor, pijanista i glazbeni pedagog. Njegova prva zrela djela bila su: Varijacije na Mozartovu temu i Krakovjak. U njegovom glazbenom dijelu zapaža se poljski melos, jer je u Parizu bio okružen velikim brojem prijatelja Poljaka. Komponirao je dva koncerta za klavir i orkestar, sonate za violončelo i klavir, trinaest poloneza, više valcera i mnogo dijela za klavir. Njime su bili opčinjeni i autoriteti kao što su bili Mendelssohn, Berlioz, Mayerbeer, Schumann. Umro je u trideset i devetoj godini od tuberkuloze.