SVJEDOCI VREMENA: Karikatura na umoru jedne države

I.F.

22. svibnja 2022.

SVJEDOCI VREMENA: Karikatura na umoru jedne države

Ne tako davno na Lupigi smo objavili razgovor s karikaturistom Petrom Pismestrovićem. Danas Pismestrović živi i vrlo zapaženo crta u Austriji, a nekada je svoje karikature objavljivao u visokotiražnom Vjesniku i Vjesniku u srijedu.

Ovaj put donosimo veći broj Pismestrovićevih karikatura koje su nastajale u vrijeme kada su Jugoslaviju zahvatile ozbiljne turbulencije koje će dovesti do krvavog raspada te države. Njegove karikature precizno svjedoče o političkim dešavanjima i previranjima na umoru jedne države, a koliko su dobro opisivale tadašnje vrijeme možda se bolje može vidjeti s ove distance od skoro tridesetak godina

„Situacija u zemlji počela je ličiti na nemirno more s tendencijom prema uraganu. Ono razdoblje previranja, stvaranja političkih stranaka, protesti, dijeljenja i planiranja. Svaka ta karikatura bila je refleksija na situaciju, svaka se javila u meni kao slika koju sam samo prebacivao na papir. Nisam imao problema s tadašnjim političarima, ali mi je nekoliko karikatura bilo cenzurirano. Osjetio sam da su na mene počeli gledati s više pozornosti.“, prisjetio se Pismestrović za Lupigu tih vremena.