OBRAĆANJE JAVNOSTI: Kriza na Filozofskom nije završila

H.Š.

13. listopada 2016.

OBRAĆANJE JAVNOSTI: Kriza na Filozofskom nije završila

Kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FFZG) traje i dalje, unatoč nedavnom razrješenju Vlatka Previšića s mjesta dekana, upozoravaju u svojem obraćanju zaposlenicima Fakulteta i javnosti Inicijativa članova i zamjenika Vijeća FFZG-a. I za to odgovornim prozivaju rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa.

"Naime, rektor i Senat se u Odluci o imenovanju v. d. dekana i v. d. prodekana od 3. listopada 2016. pozivaju na članke Statuta u kojima nema ni spomena o imenovanju v. d. prodekana", tvrdi se u pismu koje navodi i primjer iz vremena kada je rektor Boras stupio na svoju sadašnju dužnost, a kada su v.d. prodekani na FFZG-u izabrani u skladu sa Statutom.

"Budući da tada na FF-u dekan nije bio izabran u propisanim rokovima, na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća, na prijedlog tadašnjeg v.d. dekana Marka Jurčića, glasalo se o povjerenju v. d. prodekana koji su bili predloženi upravo na toj sjednici. Jedan od tada izglasanih v. d. prodekana bio je i Željko Holjevac, sadašnji v. d. dekana, pa bi bilo logično očekivati da se sjeća i tog postupka i odredbe Statuta FF-a koji u članku 31 st. 2 jasno navodi da prodekane 'bira i razrješuje Fakultetsko vijeće'. Iz svega se nameće samo jedan zaključak – rektor na najgrublji mogući način krši odredbe sveučilišnog i fakultetskog statuta te dosad uobičajenu praksu. Vršitelje dužnosti prodekana Fakultetu ne smiju nametati Senat ni rektor, jedino ih v. d. dekana smije predložiti Fakultetskom vijeću, koje ih onda potvrđuje ili ne potvrđuje. Jedina svrha opisanog nepoštivanja zakonskih odredbi i dosadašnje prakse pokušaj je rektora Borasa da krizu upravljanja na FF-u riješi arogantnim i nelegalnim zaobilaženjem Fakultetskog vijeća, tako da bi FF-om mogao po svojoj volji upravljati izravno iz rektorata", stoji u obraćanju svim zaposlenicima i javnosti uoči nove sjednice Vijeća FFZG-a na koju studentski predstavnici ponovo nisu pozvani prisustvovati.

damir borasRektora Damira Borasa u obraćanju prozivaju odgovornim za krizu upravljanja na FFZG-u (FOTO: Hina)

"Osim što Odluka o raspuštanju Studentskog zbora FF-a nije legalna, jer nema temelja ni u Zakonu o studentskom zboru ni u Statutu - pa je zbog toga podvrgnuta upravnom nadzoru MZOS-a - problematična je i njezina primjena. Premda Odluka nigdje ne određuje da sadašnji predstavnici studenata u Vijeću FF-a više ne smiju dolaziti na sjednice i da njihov mandat prestaje – a pravno ona to ni ne može odrediti jer je mandat studentskih predstavnika, jednom kada su delegirani, neovisan o sudbini SZ-a – ona je iskorištena za to da bivši dekan, služeći se zaštitarima, doslovce fizički zapriječi studentima pristup sjednicama, čime je izazvao zgražanje javnosti i do kulminacije doveo višemjesečnu krizu upravljanja Fakultetom", upozorava se u obraćanju djela članova Vijeća FFZG-a koje Inicijativa okuplja. Nastavak rada Vijeća bez studentskih predstavnika ne može biti legalan, tvrde, a popis spornih odluka rektora i uprave Fakulteta koji su podvrgnuti upravnom nadzoru raste. Nakon nadzora će biti podignute upravne tužbe članova Vijeća i drugih nastavnika FF-a, najavljuje se u pismu.

"Dekan nije preživio krizu upravljanja, ali ostale su dvojbene i nezakonite odluke. No drugi motiv još uvijek postoji: da bi rektor Boras dobio drugi mandat, on ove akademske godine mora ući u produženje radnog odnosa nakon 65. godine. Nakon odbacivanja pokušaja sklapanja ugovora između FF-a i KBF-a – pokušaja kojim je antagonizirao studente matičnog fakulteta – rektor zna da ne može očekivati podršku predstavnika studenata u produljenju radnog odnosa kao uvjetu za pokušaj osvajanja drugoga rektorskog mandata. Stoga te studente treba na novim izborima zamijeniti poslušnijima. Pritom se očito, kako pokazuju svi nabrojani primjeri, rektor vodi samo jednom devizom – ako njegova namjera nije u skladu sa Statutom i zakonima, tim gore po Statut i zakone. Svjesnim kršenjem zakonskih odredbi, manipulirajući uz to Senatom i uporno dezinformirajući njegove članove, rektor Damir Boras neprestano proizvodi pravni kaos i produbljuje sukobe", kaže se u pismu gdje se kao jedino rješenje krize upravljanja Fakultetom predlaže što brži demokratski izbor novoga dekana koji će imati legitimitet i moralni autoritet za upravljanje Fakultetom.

plenum ffzg210. Plenum FFZG-a jedini je održan ispred zgrade Fakulteta (FOTO: Libela.Org)

Navedena su i četiri uvjeta koje inicijativa smatra nužnim korakom za povratak FF-a u legalne okvire rada:

1. tražimo od v. d. dekana da ne kompromitira rad Vijeća FF-a, da dosadašnjim studentskim predstavnicima odmah omogući sudjelovanje u radu Vijeća do isteka njihova mandata kako to predviđa Statut, jer su do ishoda upravnog nadzora nad legalnošću odluke o raspuštanju Studentskog zbora FF-a oni jedini legalni predstavnici studenata i bez njih rad Vijeća uopće nije moguć;

2. tražimo od v. d. dekana da Vijeću FF-a omogući hitno pokretanje procedure izbora novoga dekana kako bi se taj proces okončao unutar zakonski predviđenog roka od 3 mjeseca;

3. tražimo od v. d. dekana da se razrješenje i imenovanje v. d. prodekana ne provodi na Senatu, nego na Vijeću FF-a kako to nalažu Statut i dosadašnja praksa;

4. tražimo od rektora Damira Borasa da se konačno počne pridržavati odredbi Statuta Sveučilišta i FF-a, da novom odlukom ispravi dosad počinjenu štetu i spriječi buduću do koje može doći nakon provođenja upravnoga nadzora nad Odlukom o raspuštanju SZ-a i potencijalnih tužbi koje mogu biti podnesene zbog brojnih nelegalnih odluka rektora i Senata do kojih je došlo u protekla dva mjeseca.

"Kolegice i kolege, suprotstavimo se nezakonitu nametanju uprave našoj instituciji. Suprotstavimo se izravnu i nezakonitu uplitanju u procese odlučivanja na Fakultetskom vijeću i proizvodnji pravnoga kaosa. To je jedini način da se sačuva ozbiljno narušen ugled naše institucije", zaključuje Inicijativa članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu i njihovih zamjenika.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Lupiga.Com