SVE POD OVRHOM: 168.000 vozila, 97.000  računala, 49.000 strojeva....

HINA

14. prosinca 2015.

SVE POD OVRHOM: 168.000 vozila, 97.000 računala, 49.000 strojeva....

U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika koji vodi Financijska agencija (Fina), trenutno je upisano gotovo 650 tisuća predmeta i prava na kojima se stječe neko pravo osiguranjem ili ovrhom, a među njima je više od 168 tisuća vozila, 97 tisuća računala, 49 tisuća strojeva, itd. Upisnik je s radom počeo 2006. godine i od tada pa do kraja studenog ove godine Fina je provela upis 648.753 pokretnina i prava na kojima se stječe neko pravo osiguranjem ili ovrhom. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava, 272.873, a slijede vozila, kojih je upisano 168.531. U Upisniku je i 97.552 računala te 49.501 stroj, kao i značajan broj poljoprivrednih stada, odnosno stoke - 46.689.

Drugu skupinu od sveukupno 13.607 upisanih predmeta osiguranja čine 6.072 poljoprivredna uroda, 5.170 udjela i poslovnih udjela, 2.350 tzv. ukupnosti stvari (npr. roba u skladištu), 11 dionica te četiri patenta.

U odnosu na stanje s kraja listopada, u studenom je u Upisnik upisano 2.985 novih pokretnina i prava, i to najviše ostalih pokretnina i prava (887), zatim strojeva (850), stoke (706) i vozila (458).

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika jedinstvena je baza podataka o upisanim opterećenjima, pravima ili zabranama na pokretninama, dionicama, udjelima i poslovnim udjelima, ustrojena 2006. godine na temelju Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima.

Sudska i javnobilježnička založna prava na temelju sporazuma stranaka i prijenosi prava vlasništva i drugih prava, dionica, udjela i poslovnih udjela obavljeni radi osiguranja, stječu se odnosno prenose upisom u Upisnik. Predmeti i prava na kojima se stječe neko pravo osiguranjem ili ovrhom, a koja se upisuju u Upisnik su pokretne stvari i prava, dionice, udjeli i poslovni udjeli u trgovačkom društvu koji se ne upisuju u drugu javnu knjigu, vozila u javnoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova, ili patenti, upisani u Registar za patente Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

To su najčešće automobili, strojevi, računala, umjetnička djela, namještaj, poljoprivredni strojevi, poljoprivredno stado, poljoprivredni urod, tzv. ukupnost stvari (npr. roba u skladištu), patenti, dionice koje nisu upisane na računima u Središnjem klirinško depozitarnom društvu i poslovni udjeli u trgovačkim društvima.

Lupiga.Com