PRVA HUMANISTIČKA KONFERENCIJA: Kad sloboda vjeroispovijesti znači kršenje prava

Centar za građansku hrabrost

10. listopada 2016.

PRVA HUMANISTIČKA KONFERENCIJA: Kad sloboda vjeroispovijesti znači kršenje prava

U petak 14. i u subotu 15. listopada 2016. godine u dvorani Europskog doma u Zagrebu održat će se prva Hrvatska humanistička konferencija. Što to znači, objašnjava Centar za građansku hrabrost, organizator skupa. Pročitajte njihov poziv u nastavku:

„Prva humanistička konferencija u Hrvatskoj otvorena je za sve zainteresirane osobe i ima za cilj podići razinu znanja o vrijednostima humanističke misli, demokratskih i sekularnih načela, ljudskih prava, feminističke solidarnosti, građanske odgovornosti i hrabrosti.

Društva u zemljama bivše Jugoslavije, u tranzicijskom procesu prelaska iz totalitarnog u demokratski sustav, zanemarila su humanističke vrijednosti u korist idejno marketinških vrijednosti kolektiva, uskogrudnog nacionalizma, klerikalnog dogmatizma te podređivanja ukupnog državnog i ekonomskog sustava interesu šačice povlaštenih ljudi i onih koji im politički služe. Dozvoljavaju se i potiču negativna povijesna naslijeđa, sustavna korupcija, rasizam, etnocentrizam i (hetero)seksizam. Isključuju se Drugi i Drukčiji. Svakodnevno smo, u javnom prostoru, izloženi religioznoj nasrtljivosti. Od religioznog diskursa u kojem su: vjera, duhovnost, istina, prave vrijednosti, životni smisao, čak i sama ljudskost rezervirani isključivo za vjernike, preko religioznog oglašavanja u javnim prostorima (škole, bolnice, policijske postaje pa i sudnice) do licemjernog prisiljavanja na sudjelovanje u religijskim obredima. Posvuda i stalno se na ljude nasrće tvrdnjama da vlastite odnose ne mogu uspješno i vrijedno izgraditi bez posredovanja boga i klera koji ga zastupa na zemlji.

Hrvatska humanistička konferencija
Program prvog dana konferencije (IZVOR: Centar za građansku hrabrost)

Posebno su ideološkom pritisku izložena djeca i mladi koji još nisu izgradili vlastitu osobnost jer teško prihvaćaju marginaliziranje ili čak odbacivanje u skupinama vršnjaka, a neposredno i njihovi roditelji kojima je stalo do sreće svoje djece. Kako se postaviti prema vjeronauku kao obliku indoktrinacije kojom se djeci, u dobi dok su im znanje i sposobnosti kritičkog mišljenja nedovoljni da bi se mogli oduprijeti neistini i manipulaciji, usađuju dogme koje će im određivati cijeli život, pa i njihov odnos prema drugim i drukčijim ljudima? 

Budući da su dominantne religijske ideologije seksističke, a dominantne religijske institucije ultrapatrijarhalne, odnosno da u njima svu moć odlučivanja imaju isključivo muške hijerarhije i da njihovi nauci sadrže sustav seksističkih vrijednosti, takve religije danas djeluju kao najjača politička snaga u očuvanju i restauraciji patrijarhata, a od itekako zaslužene kritike takve mizogine ideologije licemjerno se brane pozivanjem na religijske slobode.

A.C. Grayling
Među gostima Hrvatske humanističke konferencije je i istaknuti britanski filozof A.C. Grayling (FOTO: Centar za građansku hrabrost)

Kao humanistkinje i humanisti smatramo da i religijske slobode trebaju imati granice, a ta granica bi bila ugrožavanje i relativizacija drugih ljudskih prava, pa i temeljnog principa jednakosti svih ljudi, odnosno jednakosti spolova. Osim što takve institucije samim svojim patrijarhalnim hijerarhijskim ustrojem predstavljaju koncentraciju patrijarhalne moći i autoriteta, upravo su religijske države (islamske države i Sveta Stolica) oni subjekti koji na međunarodnoj razini sustavno podrivaju inicijative za emancipaciju žena i afirmaciju njihovih prava. Religijske institucije i na razini nacionalnih zakonodavstava i političke prakse sustavno podrivaju prava žena: zastupanjem diskriminirajućih ideja u javnom diskursu, jačanjem rodnih stereotipa i patrijarhalnih „vrijednosti“ u okviru religijskog obrazovanja (ali i čitavog školskog sustava u kojem imaju utjecaj), infiltriranjem u sustav zdravstvenog obrazovanja i javne zdravstvene skrbi koji zlorabe za nijekanje reproduktivnih prava žena, preuzimanjem znatnog dijela sektora socijalne skrbi pod krinkom humanitarizma (najčešće tuđim sredstvima) te provođenjem diskriminacijskih praksi i uvjetovanja osobito ranjivih društvenih skupina (npr. djece bez adekvatne roditeljske skrbi u religijskim sirotištima, trudnih žena, posebno maloljetnica i žrtava silovanja kojima se uskraćuje pravo na pobačaj i pravo na korištenje kontracepcije).

Stoga nam je posebna čast na konferenciji ugostiti brojne misliteljice i aktivistkinje iz humanističkog kruga koje se dugi niz godina uporno i dosljedno bore za vrijednosti humanizma i ljudskih prava, protiv njihovog ugrožavanja i relativiziranja od strane moćnih religijskih hijerarhija i njihovih ideologa.

Hrvatska humanistička konferencija
Program drugog dana konferencije (IZVOR: Centar za građansku hrabrost)

U petoj godini svog aktivizma, Centar za građansku hrabrost izborom pozvanih gostiju želi omogućiti upoznavanje šireg broja ljudi iz Hrvatske, koji inače nisu u mogućnosti posjećivati humanističke konferencije ili koji se inače nemaju gdje susresti s humanizmom, sa stavovima i s radom poznatih mislilaca i misliteljica. Želja nam je ojačati građansku svijest da svaki čovjek ima pravo na dostojanstvenu život i smrt. Svi imamo pravo ostvariti se kao ljudska bića i sukladno tomu dostojanstveno umrijeti. To nikome ne bi smjelo biti unaprijed uskraćeno zbog opresivnih moralnih načela, tradicija, predrasuda i diskriminacije.

Nadamo se da će ovo međunarodno humanističko okupljanje u Hrvatskoj kroz ponuđene sadržaje pružiti odgovore na brojne izazove današnjice, i time biti mali, ali odvažan i bitan pomak, prema životu dostojnom čovjeka.“

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Centar za građansku hrabrost