Švicarska legalizirala pobačaj

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Švicarska legalizirala pobačaj

U Švicarskoj su jučer održana dva referenduma. Na prvom su Švicarci odlučivali o legalizaciji pobačaja, a na drugom o pooštravanju ionako već iznimno oštrog zakona o pobačaju. Nakon katoličke Irske i Poljske, stari zakon koji je u Švicarskoj još uvijek na snazi je najrestriktivniji u Europi. Po njemu liječnici za izvršeni pobačaj mogu biti osuđeni na zatvorsku kaznu od pet godina, a žene koje su pobacile mogle su provesti i tri godine u buksi. Švicarci su jučer pobačaju rekli :DA!
Jučer je u Švicarskoj opet održan jedan od referenduma kojima Švicarci, za primjer cijelome svijetu riješavaju sva goruća pitanja u državi. Bila su raspisana dva referenduma s temom o legalizaciji pobačaja. Prvi referendum je pred građane izbacio pitanje treba li liberalizirati 60 godina stari švicarski zakon o pobačaju. Drugi referendum se pak pozabavio pitanjem da li taj isti zakon treba još više pooštriti. Švicarci su rekli svoje mišljenje pa se tako 72% izašlih na referendum opredijelilo za prijedlog zakona kojim bi se legalizirao pobačaj u prvih 12 tjedana trudnoće. Prijedlog drugog referenduma nije prošao tako dobro, jer su glasači ogromnom većinom od 82% odbacili mogućnost pooštravanja već oštrog starog zakona, koji spada među najrestriktivnije u Europi. Stari zakon koji je još uvijek na snazi, za pobačaj predviđa zatvorsku kaznu ili kaznu globom i za ženu i za onoga koji joj je pomogao. Prema tom zakonu liječnici bi mogli završiti iza rešetaka čak i do pet godina, a osobe koje su pobacile bi na istom mjestu mogle provesti tri godine svoga života. Jedina iznimka je slučaj kada je ugrožen život osobe koja se odlučila pobaciti. Slični, samo još oštriji zakoni na snazi su u katoličkim zemljama Irskoj i Poljskoj. No, čak i Švicarci znaju biti tolerantni pa niti jedna žena u zadnjih 14 godina nije okusila predviđene kazne ovoga zakona.
Godišnje se u Švicarskoj izvrši oko 13 000 pobačaja, a u vrijeme njegovog netoleriranja Švicarke su masovno posjećivale liječnike u susjednoj Njemačkoj, što određeni broj njih još uvijek čini. Malo drugačija stvar je u gradovima kao što su Zuerich, Laussane i Geneva, koji su većinom protestantski. Tamo su liječnici već 70-ih godina počeli nuditi mogućnost pobačaja.
Organizacije koje se bore protiv pobačaja imaju oštre stavove prema tom, po njima neoprostivom zlu. U svojim zahtjevima išli su toliko daleko da su tražili zabranu pobačaja čak i silovanim ženama, a za liječnike koji rade pobačaje predviđali su oduzimanje radne dozvole. Rezultatima su iznenađeni, ali smatraju kako bitka još uvijek nije gotova. Pobornici legalizacije pobačaja, za razliku od njihovih protivnika, iznimno su zadovoljni rezultatima i smatraju kako je napokon došlo vrijeme da se prastari zakon ukine prema volji većine naroda.