Between the Aegean and Baltic seas, arheološki fashion show

Vuk

13. travnja 2005.

Between the Aegean and Baltic seas, arheološki fashion show

Za plaću koju primamo odradili smo arheološki kongres koji se ovih dana (11-14. travnja 05.) održao u zagrebačkom muzeju Mimara pod nazivom ¨Between the Aegean and Baltic seas¨, a koji organizira arheološki odsjek Filozofskog fakulteta. Ipak, zamračena predavanja u kojima se izmjenjuju dijapozitivi i folije, nisu ono što nas je osvježilo tog kišnog ponedjeljka. Za to se pobrinuo kod nas neviđeni fashion show

Kongres je okupio stručnjake iz oko dvadesetak zemalja koji su ovih dana raspravljali o arheološkim baštinama u regijama Egejske i Balkanske te centralne i sjeverne Europe. Za fashion show pobrinula se udruga Studentski klub arheologa FF-a, a ovu priči priča vam Filomena Sirovica, tajnica udruge.

Odjevni predmeti arheoloških razdoblja

U muzeju Mimara održana je u ponedjeljak 11. travnja ove godine revija odjevnih predmeta arheoloških razdoblja pod nazivom "Totalno out" koja je rezultat jednogodišnjeg rada članova Studentskog kluba arheologa (S.K.A.) Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tom su prilikom članovi S.K.A. predstavili dvanaest odjevnih predmeta: odjevni predmet neandertalca, dvije nošnje iz vremena neolitika, nošnju vučedolske kulture, japodsku i keltsku nošnju, nošnje Grka i Rimljana, nošnja iz vremena ranog kršćanstva, slavensku i starohrvatsku nošnju. Revija je do sada održana u nekoliko navrata: u svibnju 2004. godine održana je na 7. Međunarodnom festivalu mladeži u Antalyi, u Republici Turskoj gdje su članovi Studentskog kluba arheologa arheologiju u Hrvatskoj i hrvatsku arheološku i kulturnu baštinu predstavili studentima i mladima iz svih krajeva svijeta.Tijekom 2004. godine održana je, između ostalog, i u Klubu SC, Studentskog centra u Zagrebu, u Udruzi za razvoj i promociju stvaralaštva - Vision, u Arheološkom muzeju u Zagrebu, na proslavi Dana Filozofskog fakulteta na kojoj je nagrađena priznanjem "Franjo Marković", povodom proslave Dana Sveučilišta u Zagrebu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu i u Muzeju Moslavine u Kutini. Odjevne predmete su prema crtežima Željka Matuška, nastalim na osnovi postojećih rekonstrukcija iz arheološke literature, izradile Sara Popović, Ana Franjić, Vesna Zmaić i Filomena Sirovica. Ivana Galović je napravila nakit, Bojan Braun vojničku opremu, a Lana Dražić je oblikovala projekciju koja prati reviju i katalog.Projekcija daje kronološki pregled najznačajnijih hrvatskih arheoloških nalazišta, nalaza i kulturnih spomenika od paleolitika do ranog srednjeg vijeka te smješta odjevne predmete u određeni ambijent i vremensko razdoblje, a cijeli program prate glazba i tekst. Evo tko je sve pomogao: Gradsko poglavarstvo grada Zagreba, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i tvrtka Strojomat d.o.o. Realiziran je u suradnji s profesorima s Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zatim uz pomoć djelatnika Arheološkog muzeja u Zagrebu, Muzeja grada Zagreba i Muzeja brodskog Posavlja te u suradnji sa studentima Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i sa studentima restauracije s Akademije.Bogato arheološko i kulturno naslijeđe Hrvatske predstavljeno odjevnim predmetima s jedne strane prikazuje veliku raznolikost kultura te kulturnih i etničkih grupa koje su živjele na ovom prostoru, ali u isto vrijeme odražava kontinuitet u čovjekovom razvoju te otkriva jedinstvo među različitim kulturama. Projekt je nastao u želji da hrvatsku arheološku baštinu predstavimo izvan stručnih i znanstvenih krugova. Nastao je s ciljem, ne da postane potpuna i konačna prezentacija odjevnih predmeta, već poticaj za buduća istraživanja i prijedlog načina njihove prezentacije te s namjerom da rad na ovom projektu pomogne studentima da steknu nova teoretska znanja i iskustvo u primijenjenoj arheologiji i da ih potakne na aktivno sudjelovanje u radu Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Pripremila Filomena Sirovica (vidi fotku)