Miroslav Krleža: Dnevnički zapis

Lupiga.Com

25. rujna 2010.

Miroslav Krleža: Dnevnički zapis

Na ovom mjestu donosimo izvadak iz Dnevnika Miroslava Krleže, jedan zaustavljeni trenutak iz života velikog pisca. Ovaj ulomak Dnevnika objavljen je u Večernjem listu 1983. godine. Već nakon prvih par rečenica jasno se uviđa snaga Krležinog pisma; sam pod zvijezdama pisac se pita: "Strahujem li pred nečim što se zove nečista savjest, da li sam zločinac i da li sam bilo kada u životu načinio nešto što nije spojivo s boljim običajima? Da li sam igrač u okviru ove opasne igre i mogu li što drugo izgubiti nego glavu?"

"Čemu (...) taj neshvatljivi nemir pod zvijezdama? Da li strahujem pred oklopnicima, pred onim istom oklopnicima koji su zadavili Balda Lupetinu jer je bio protestant?

Strepim li pred neminovnim i kobnim posljedicama ove bezidejne parafraze svega što su kod nas doživljavala pokoljenja?

Da li sam u stravi pred vješalima ovih 'pogleda na svijet' koji danas predstavljaju negaciju svake ljudske vrijednosti i svake ljudske pameti, a jedini im je smisao da imaju topove?

Ne. Postoje zakoni historijskih sredina. Tu smo se rodili i tu treba da živimo. Da li me netko može spriječiti da ne gledam zvijezde nad svojom glavom mirno i uzvišeno, i da isto tako mirno i uzvišeno razmišljam o moru, o ribama, o ljudskim sudbinama, i o svom vlastitom životnom iskustvu?

Može li mi bilo tko na svijetu zapovjediti da o nečemu mislim što ne mislim ili da mislim tako kako oko mene razmišljaju danas čitavi narodi koji uopće ne misle? Strahujem li i bojim li se bilo kakve predrasude, da li sam žrtvom bilo kakve halucinacije ili fanatizma, laži ili podvale

Strahujem li pred nečim što se zove nečista savjest, da li sam zločinac i da li sam bilo kada u životu načinio nešto što nije spojivo s boljim običajima? Da li sam igrač u okviru ove opasne igre i mogu li što drugo izgubiti nego glavu?

Vjerujem li u bilo koju od ovih zastava koje danas pretendiraju na pobjedu velikog, međunarodnog stila? Što me se, dakle, tiče ovo ludilo i zašto sam ove noći tako nerazumno nemiran?"

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: internet arhiva