Voda nije vino, ministre Čobankoviću

Ivor Car

22. ožujka 2004.

Voda nije vino, ministre Čobankoviću

Odličan naslov, nema što, a smislili su ga Osječki zeleni. Zbog vode, naravno. Ne obazirite se na neke padežne ili slične nejasnoće u priopćenju, jer očito je da je pisano na brzaka, a kada se juri i žuri, greška voli da iscuri, a možda je sve do "bijesa" i "afekta" kojeg Osječki zeleni osjećaju prema Čobankovićevim izjavama (ma nije, do prijevoda je, a k'o da je i bitno)

Eto, Svjetski dan voda, mi neupućeni, prenosimo priopćenje koje smo dobili ima već neko vrijeme, ali nismo marili za njega, baš kao ni vi za vodu …


Osijek, 21. ožujka, 2004.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

SVJETSKI DAN VODA - VODA NIJE VINO, MINISTRE  ČOBANKOVIĆU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković na konferenciji za novinare, održanoj u Hrvatskim vodama, u povodom obilježavanja Svjetskog dana voda - 22. ožujka, poručio građanima Hrvatske, zaštitarima okoliša i ekološkim entuzijastima na koji način će Hrvatska zaštititi i brinuti se o svojem vodenom bogatstvu.  Rekao je: "Posao prodaje vode jedan je od poslova budućnosti i velika šansa za Hrvatsku", te u daljem lamentiranju naglasio "također, otvorena je i mogućnost za izvoz vode iz Hrvatske u Izrael".
Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda javno pitamo ministra Čobankovića i ostale ministre i institucije u čijoj su nadležnosti očuvanje i zaštita voda da naša voda, znadete li:
- da je vodom prekriveno više od 70 % Zemljine površine. 97.5 % vode je slano, a od preostalih 2.5 % vode, 70 % smrznuto, a tek oko 0.26% ukupne vode na Zemlji pitka voda.
- da dvije trećine čovječanstva muči nedostatak pitke vode, 1.2 milijarde ljudi, odnosno 20 % svjetske populacije, nema siguran pristup do pitke vode, a 2.4 milijarde nema osigurane osnovne sanitarne uvjete
- da je svijet suočen sa najvećom dosad zabilježenom krizom opskrbe vodom
- da je Opća skupština UN je svojom rezolucijom A/RES/47/193 odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda s posebnim naglaskom na probleme vezane za vodu i vodne resurse.
- da svijet ubrzano ostaje bez pitke vode zbog onečišćavanja prirodnih resursa.
- da Hrvatska ima vjerojatno najveće izvore pitke vode u Europi, vjerojatno i šire te je po bogatstvu i dostupnosti vodenih izvora peta zemlja u Europi i 42. u svijetu
- da u kontinentalnom dijelu koji pripada slivu Crnoga mora, Hrvatska ima ukupno 35.133 km2, od čega je sliv rijeke Save 25,770 km2, a slivovi Drave i Dunava 9,363 km2 a sliv Jadranskoga mora 21.405 km2
- da 60 % vodenog bogatstva Hrvatske nastaju unutar naših granica.
- da obnovljivi izvori vode iznose oko 45 milijardi prostornih metara godišnje ili 9500 prostornih metara po stanovniku.
- da je ukupna potrošnja vode za piće u Hrvatskoj je u stalnom porastu, te da svaki građanin Hrvatske popije prosječno 65 litara mineralne i izvorske vode godišnje
- da se od ukupne godišnje potrošnje vode u Hrvatskoj, oko 45 % se troši u vodoopskrbi, od čega se gubi gotovo polovica.
- da je najveći problem očuvanja slatke vode u Hrvatskoj nerazvijena i stara mreža odvodnje te nedovoljno pročišćivala za vodu.
- da je sliv rijeka Save, Drave i Dunava najzagađeniji, da su vode su postale velika smetlišta jer se svakog  dana u rijeke, jezera i vodene tokove bacaju stotine tona otpada i opasnih kemijskih tvari
- da 85% otpadnih voda iz naših gradova utječe u rijeke i more neobrađeno, odnosno nepročišćeno.
- da se u Hrvatskoj  pročišćava manje od jedne četvrtine ukupne količine otpadnih voda,
- da se najveći dio raspoložive vode, oko 70%, koristi se u poljoprivredi za navodnjavanje i proizvodnju hrane.
- da se pročišćene otpadne vode mogu koristiti za sustav navodnjavanja
- da se otpadne vode grada Osijeka, te gravitirajućih naselja i industrija, upuštaju se u rijeku Dravu nepročišćene, a prehrambeni i kemijski industrijski pogoni u Osijeku dodatno iskorištavaju i zagađuju rijeku Dravu.
A je li Vam ministre Čobankoviću ali i Hrvatskim vodama poznato da je voda sigurnosni faktor opstanka ekosustava, činitelj nacionalne i gospodarske sigurnost, socijalne i zdravstvene sigurnosti građana i nacije? Povodom Svjetskog dana voda poručujemo ministru Čobankoviću i ostalim ministrima i institucijama u čijoj su nadležnosti očuvanje i zaštita voda da naša voda, da izjavama poput "prodat ćemo vodu" uvode stanovništvo u siromaštvo jer ćemo morati kupovati vlastitu vodu od trgovačkih vodnih korporacija poput Vivendi, Générale des Eaux i Suez Lyonnaise des Eaux, Bechtela, Monsanta, Life Sciencesa i ostalih, ali i u ući u opasnosti svjetskih sukoba oko vodenih resursa.

Umjesto trgovanja vodom, zahtijevamo od hrvatske vlade usmjeravanje financijskih sredstava u izgradnju pročišćivala, filtara, kanalizacijskih sustava u ruralnim područjima, meliorizacijskih sustava na bazi pročišćenih voda kroz biljne pročišćivače i zakonske mjere za sankcioniranje zagađivača.

Srdačno vaši,

Osječki zeleni