BALKANSKA RUTA: Europski akcijski plan za efikasnu segregaciju

Davor Konjikušić / Novosti

30. studenog 2015.

BALKANSKA RUTA: Europski akcijski plan za efikasnu segregaciju

Prema novom Akcijskom planu EU, informacije o kretanjima ljudi razmjenjivat će se na dnevnoj bazi, što za cilj ima veću kontrolu kretanja ljudi na balkanskoj ruti i segregaciju "dobrih" izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja i "loših" ekonomskih migranata. Što donosi novi Akcijski plan i koje su njegove posljedice, piše Davor Konjikušić u reportaži sa grčko-makedonske granice:

"Selektiranje ljudi na granicama Makedonije i ostalih balkanskih država ne može se promatrati kao politika tih zemalja, nego samo kao dio šire europske politike, kreirane u Bruxellesu i Berlinu. Ovo što se događa teško je vidjeti kao suverenu odluku makedonske ili drugih balkanskih vlada, kako bi to Ban Ki-moon želio, to je isključivo dio Akcijskog plana lidera država EU-a, sročenog u 17 točaka, čiji je cilj usporavanje migranata i njihovo zaustavljanje u Turskoj, Libanonu i na Balkanu. Iako se planom nalaže poštivanje ljudskih prava i svih međunarodnih zakona, iz stanja na terenu je vidljivo da su ti zakoni suspendirani, jer bi u suprotnom svatko mogao ostvariti svoje pravo na zaštitu od svake vrste progona".

Podjela na izbjeglice i migrante

"Usprkos tome što se mogu pokrenuti europski mehanizmi zaštite, oni dosad nisu pokretani. Početak je ovo scenarija u kojem se konsolidira europski represivni aparat i pojačava koordinacija država vezana uz kontrolu migracija. Prema Akcijskom planu, informacije o kretanjima ljudi razmjenjivat će se na dnevnoj bazi, što za cilj ima veću kontrolu kretanja ljudi na balkanskoj ruti i zaustavljanje svih onih koji, prema novim i proizvoljnim odredbama, navodno nisu ugroženi. Koliko je jezik važan govori i činjenica da segregaciju prati terminološko, a onda i statusno razlikovanje ‘migranata’ i ‘izbjeglica’, uz distinkciju između ‘dobrih’ izbjeglica i ‘loših’ migranata, onih ekonomskih. Takvi se sada zaustavljaju, pa u blatu i vodi na grčko-makedonskoj granici pokušavaju protestirati očajničkim pokušajem zašivanja vlastitih usta, o čemu svjedoče uznemirujuće slike i snimke."

 Ostatak reportaže pročitajte na portalu tjednika Novosti.

 

Lupiga.Com via Novosti
Naslovna fotografija: Hina