Darujmo za život!!!

Ivor Car

28. svibnja 2004.

Darujmo za život!!!

Još nikada na Lupigi nismo imali prilike uključiti se u neku humanitarnu akciju. Zapravo, možda je bolje reći, pripomoći nekoj humanitarnoj akciji. Stoga apeliramo na sve vas da uzmete telefonsku slušalicu u ruke i "okrenete" 060 610 060. Na taj način pripomoći ćete djeci oboljeloj od malignih tumora na onkološkom odjelu Klaićeve bolnice u Zagrebu


Jučer sam dobio jedan neuobičajen lančani mail. Bio je to mail u kojem sam obaviješten o pokrenutoj humanitarnoj akciji "Darujmo za život", te zamoljen da isti taj mail proslijedim na barem pet adresa. Tako dođoh na bolju ideju – umjesto na barem pet e-mail adresa poslat ću ovo na Lupigu, rezultati moraju biti bolji.

Liječenje kod maligno oboljele djece se sastoji od kombinacije kemoterapije, zračenja i operativnog zahvata, a svaka je od tih faza liječenja popraćena odgovarajućom kombinacijom lijekova, što je to težak, dugotrajan i financijski vrlo zahtjevan proces. Godišnje u Hrvatskoj od malignih oboljenja oboli osamdesetero djece.

Dakle, svi vi, a pogotovo vi koji sjedite u svojim uredima, telefon u ruke i "okrenite" telefonski broj:

060 610 060

Tim pozivom darovat ćete 6, 82 kune djeci oboljeloj od malignih tumora na odjelu Klaićeve bolnice u Zagrebu. Znam da je teško i da se nema "paraaa", ali tko ima neka nazove …