Ljudi, sretan vam Kurban - Bajram

Ivan Kegelj

10. veljače 2003.

Ljudi, sretan vam Kurban - Bajram

Ovog puta, kako je red i običaj među civiliziranim ljudima, Lupiga će najprije svim "Lupežima" islamske vjeroispovjesti čestitati Kurban Bajram, jedan od dva najveća islamska blagdana. Ljudi, sretan vam Kurban Bajram! Sad kad smo to obavili, a imajući na umu da je više od 40 posto čovječanstva nepismeno, red je i da objasnimo što je to Kurban Bajram. O čemu se radi, kako je do toga došlo i tako to
Ovaj bajram zove se i Hadži-Bajram jer u njemu se obavljaju obredi hadža. Hadž je putovanje u Meku, gdje se nalazi prva džamija izgrađena na zemlji, na koje bi se svaki musliman morao zaputiti barem jednom u životu. Kad to učini naš drug Lupež islamske vjeroispovjesti stječe nadimak Hadžija.
A ovako to kaže Kur'an - “Izvršavati hadž dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti…” i “Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!”
Za ispravno obavljen i kod Allaha primljen hadž postiže se oprost grijeha i džennetska nagrada, što će reći besplatan upad u Raj.
Sam naziv Kurban-Bajram ukazuje na to da se u ovim danima čine žrtve u ime Allaha, tj. kolju se kurbani (janjci, ovce, krave ili bikovi), a dužnost je svakog muslimana da zakolje Kurban za sebe i svoju porodicu.
Kad su Allahovog Poslanika Muhameda pitali zašto koljemo Kurbane on im je rekao - "To je sunnet-praksa vašeg oca Ibrahima. Za svaku dlaku zaklanog kurbana bit ćete nagrađeni" - pa dodao - ”Ne uradi čovjek vredniji i Allahu draži posao na Kurban-bajram od klanja kurbana.
Meso kurbana na ovaj blagdan se dijeli siromašnima, izbjeglicama, ugroženima; daruje se za ishranu učenika medresa (vjerskih škola), kao i rodbini, komšijama i prijateljima. Jedna trećina Kurbana ostavlja se za porodicu. Kurban kolje vlasnik kurbana, ili, po mogućnosti, barem prisustvuje klanju, a kolje se prvi, drugi ili treći dan Kurban-bajrama.
Ako u gradu kojim slučajem sretnete svog prijatelja, Allahovog sljedbenika, na današnji dan ga možete pozdraviti riječima - BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!