MLADI I PROBLEMI S ALKOHOLOM: Ključni je faktor motivacija osobe da se promjeni

M. P.

20. srpnja 2015.

MLADI I PROBLEMI S ALKOHOLOM: Ključni je faktor motivacija osobe da se promjeni

Od početka godine u Zagrebu se intenzivno provodi projekt „MI – novi alat za rad u lokalnoj zajednici“ čiji je cilj osposobljavanje volontera kako bi se mogli uhvatiti u koštac s problemima mladih ljudi koji su ugroženi pretjeranom konzumacijom alkohola, ali i drugih osoba koje žele promjenu ponašanja i štetnih navika. Nositelj projekta je Savjetovalište Mali plac iz Zagreba, dok je partner na projektu udruga I.P.A. Koprivnica (International Police Association Koprivnica), a njime se, osim educiranja volontera, želi povezati udruge koje se bave prevencijom ovisnosti i terapijom mladih ovisnika o alkoholu. Na taj način su u projekt uključeni volonteri, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, policajci i drugi suradnici koji će na deset radionica steći nove vještine i dobiti dodatne kompetencije u radu s mladima. Sama edukacija sastoji se od uvježbavanja tehnike motivacijskog intervjua, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji pokazala vrlo uspješnom u prevenciji i smanjenju opijanja kod mladih. Nakon stjecanja iskustva u ovom projektu osposobljene osobe će moći ovu tehniku prenositi u svojoj radnoj sredini.

Projekt ukupnog trajanja godinu dana koji se provodi do kraja 2015. godine, financiran je iz natječaja “Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj”, odnosno iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala. Njegova ukupna vrijednost je 200.000 kuna.

Mali plac
Jedna od do sada pet održanih radionica (FOTO: Mali plac)

Sama udruga Mali plac je osnovana u veljači 2010. godine i to pod nazivom Klub liječenih alkoholičara Mali plac.

„Tijekom vremena pokazivale su se specifične potrebe korisnika koje u lokalnoj zajednici nedostaju, posebice vezano uz potrebe mladih alkoholičara i nedostatak udruga koje bi nudile dnevne terapijske sastanke za mlade“, navodi Jadranka Laub, izvršna direktorica Savjetovališta. Ideja o organiziranju Savjetovališta razvijala se tijekom godina sve dok u ožujku 2013. godine, s izdavanjem rješenja nadležnog gradskog ureda Grada Zagreba, nije i formalno ustanovljeno Savjetovalište Mali plac čije su usluge potpuno besplatne. Od tada Mali plac radi na uvođenju novih metoda u radu s ovisnicima, vodeći se tezom da je ovisnik najvažniji u procesu izlječenja i da samim time ima pravo odabrati terapijsku grupu i pristup koji mu najviše odgovara kako bi se došlo do krajnjeg cilja.

U međuvremenu su ostvareni kontakti i s Centrima za socijalnu skrb, Odjelom za djecu i mladež zagrebačkog Županijskog suda, kao i s Udrugom sudaca za djecu i mladež, a u suradnji s njima Mali plac je dobio potvrdu da postoji velika potreba za rad s djecom alkoholičara te s djecom koja imaju probleme s alkoholom. U tu svrhu su i počeli primjenjivati tehniku motivacijskog intervjua.

„Motivacijski intervju (MI) je pristup osmišljen kako bi se mladima pomoglo da promijene nepoželjna i zdravstveno rizična ponašanja. Smisao je tehnike da mlada osoba prepozna problem i da promijeni svoje ponašanje. Fokus metode je da osoba uz pomoć razgovora svjesno i voljno promijeni te razriješi dvojbu vezanu uz ponašanje“, objašnjava voditeljica projekta „MI- novi alat za rad u lokalnoj zajednici“, mr.sc Nikolina Bošnjak, dodajući da pristup motivacijskog intervjua nije nužno vezan samo uz problem alkohola, već se može koristiti u bilo kojoj situaciji gdje je potrebna promjena negativnih obrazaca ponašanja. Naime, kaže Bošnjak, pristupom motivacijskog intervjua, može se raditi i o situacijama kao što su smanjenje ili prestanak pušenja, ili mijenjanje prehrambenih navika.

Mali plac
Usluge Savjetovališta potpuno su besplatne (FOTO: Mali plac)

Kao osnovne tehnike motivacijskog intervjua koje se provode u ovom projektu koriste se - empatija, razumijevanje i slušanje – dok se u potpunosti izbjegavaju konfrontacija, argumentiranje ili prijetnje. Takvu metodu, kažu u Malom placu, svatko može uvježbati i potom pravilno koristiti. Sam pristup je potrebno provoditi duže vremensko razdoblje, ali su rezultati daleko uspješniji od uobičajenih metoda, s obzirom da je ishod ovakvih motivacijskih intervjua odluka same intervjuirane osobe da promjeni svoje stavove o određenom problemu. Bitno je da se smisao usmjeri prema pokretanju i deblokiranju osobe, što je preduvjet za početak procesa promjene, s obzirom da je cilj da mladi prepoznaju određeni problem koji imaju i da potom promjene svoje ponašanje i riješe eventualne dvojbe. Ključni je faktor u promjeni ponašanja, naime, motivacija osobe da se promjeni.

Metodu su još 1983. godine razradili i detaljno opisali dr. William R. Miller, profesor psihologije i psihijatrije na Sveučilištu New Mexico i direktor Centra za alkoholizam, zloupotrebu psihoaktivnih tvari i ovisnosti Sveučilišta New Mexico te dr. Stephen Rollnick s Odsjeka za opću praksu Medicinskog koledža Sveučilišta u Walesu. U Hrvatskoj je ovakav pristup bio poznat tek u teoriji, a nakon dovršetka ovog projekta postojat će najmanje 13 osposobljenih osoba za njegovu primjenu.

„Motivacijski intervju opisuju kao pristup, tehniku, kao stručnu kliničku metodu, stil savjetovanja i psihoterapije, usmjeren na motiviranje, odnosno na pitanja promjene negativnih obrazaca ponašanja. Praksa pokazuje da reći ljudima što i kako trebaju činiti je rijetko djelotvorno u postizanju željenog ponašanja. Motivacijski intervju je ponuđen kao alternativa modelu direktnog uvjeravanja, često iz pozicije autoriteta, kao načina poticanja promjene ponašanja. Suradnja sa savjetnikom i autonomija osobe koja ima problem s rizičnim ponašanjem, temelj je za kvalitetan odnos“, pojašnjavaju u Savjetovalištu. U sam proces uključeno je istraživanje motivacije i povezane problematike zajedno s osobom koja ima problem te pružanje podrške, a ne često uobičajeno uvjeravanje ili dokazivanje od strane savjetnika. Nastoji se stvoriti atmosferu koja vodi promjeni, a nikako se ne prisiljava na promjenu. Savjetnik ne smije pronalaziti motivaciju za osobu koja ima problem, već pomaže osobi da sama pronađe motivaciju.

Mali plac Savjetovalište
Izbjegavaju se pitanja poput – „Želiš li prestati piti?“ ili „Znaš li da je alkohol loš za tebe?“ (SCREENSHOT: Mali plac)

„U skladu sa suradničkom ulogom, ton savjetnika, mentora, roditelja ili terapeuta ne nameće stav ili mišljenje, već nastoji osnažiti osobu da sama donese svoje zaključke i osvijesti nepoželjno ponašanje. Motivacijski intervju je usmjeren na poticanje, pronalaženje unutarnje motivacije za promjenu u osobi samoj, njezino buđenje i osnaživanje za razrješenje dvojbe i napuštanje nepoželjnog ponašanja“, kaže voditeljica projekta.

Kao primjer nekih pomoćnih metoda, odnosno pitanja otvorenog tipa koja potiču komunikaciju, savjetnici navode – „Na koji način ti alkohol stvara probleme?“ ili „Ukoliko želiš piti, što misliš što bi mogao poduzeti u ovoj situaciji?“. S druge strane izbjegavaju se pitanja poput – „Želiš li prestati piti?“ ili „Znaš li da je alkohol loš za tebe?“.

Do sada je održano pet od planiranih deset radionica, a održavanje šeste je najavljeno za kraj kolovoza. U njima su sudjelovali volonteri, stručni suradnici i zaposlenici sedam različitih organizacija koje se u svom radu susreću i s mladima. Na njihovom osposobljavanju radile su kompetentne stručne osobe - Mirjana Bosak, defektologinje s više od 30 godina radnog staža u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, Sanja Plepelić socijalna radnica i Rebeka Kukolja-Cicmanović, psihologinja - koje su ujedno i voditeljice radionica u sklopu projekta.

Mali plac
Do sada se na radionicama treniralo vježbe aktivnog slušanja, parafraziranja, reflektiranja, poticanje govora promjene i postavljanja otvorenih pitanja (FOTO: Mali plac)

„Na do sada provedenih pet radionica, osim teoretskih osnova motivacijskog intervjua, provodile su se komunikacijske vježbe koje spadaju u takozvanih pet ranih metoda koje se koriste u početku rada s osobom, ali se nastavljaju koristiti i kasnije. Dobra komunikacija stvara okosnicu odnosa s osobom s kojom razgovarate i to je vještina na kojoj svi možemo raditi, cijeli život. Kada imate osobu koja ima određen problem i već je svjesna da treba nešto napraviti po tom pitanju, komunikacijske vještine posebno dolaze do izražaja jer mogu osobu otvoriti i pomoći joj da osvijesti svoj problem“, rezimira Bošnjak. Pojasnit će i kako se do sada na radionicama trenirale vježbe aktivnog slušanja, parafraziranja, reflektiranja, poticanje govora promjene i postavljanja otvorenih pitanja. Pri tome se, napominje, koristio rad u grupi i zadaci koji služe da se osvijesti pravi pristup, i uvježba kako pristupiti osobi i na koji način voditi komunikaciju prema principima motivacijskog intervjua. 

„Puno radimo i na temu vrijednosti i uvjerenja osobe, jer su oni bliski motivaciji. Vještina postavljanja pitanja relativno je složena i na njoj nastavljamo raditi kontinuirano. Za jesen pripremamo takozvane igre situacija, a kako bi polaznici što bolje integrirali smisao i pristup MI, pripremamo igre uloga koje uključuju simulacije situacija s kojima se naši polaznici susreću u svom svakidašnjem radu. To će zasigurno biti vrlo zanimljivo i od pomoći u konkretnim situacijama sa kojima se susreću“, zaključuje Bošnjak.

Lupiga.Com

Naslovna ilustracija: Mali plac

Tekst je financiran iz projekta "MI - novi alat za rad u lokalnoj zajednici".