Peticija udruge RODA

Božidar Alajbegović

24. veljače 2005.

Peticija udruge RODA

Udruga "RODA - Roditelji u akciji" pokrenula je peticiju Vladi Republike Hrvatske za hitno slanje u saborsku proceduru Nacrta prijedloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji predstavljenog na sjednici Vlade davnog 30. rujna 2004. godine. U nastavku vam predstavljamo peticiju, a usput vas i pozivamo na potpisivanje iste

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

HRVATSKI DRŽAVNI SABOR

Peticija udruge "Roda" Vladi Republike Hrvatske za hitno slanje u saborsku proceduru Nacrta prijedloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji predstavljenog na sjednici Vlade 30. rujna 2004. godine i Hrvatskom državnom saboru za hitno izglasavanje predloženog Nacrta.

Vlada Republike Hrvatske predstavila ja javnosti na sjednici 30. rujna 2004. godine Nacrt prijedloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.


Ovaj Nacrt prijedloga Zakona izradilo je posebno Povjerenstvo pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, sastavljeno od najpoznatijih stručnjaka s područja medicine i prava, usko specijaliziranih za područje medicinski potpomognute oplodnje, a u Nacrt su inkorporirane i primjedbe nevladinih udruga, pa tako i udruge "Roda", koja je za poboljšanje uvjeta medicinski potpomognute oplodnje Hrvatskoj osnovala posebnu radnu grupu, u kojoj su aktivne članice Udruge koje se i same bore s neplodnošću.

Predloženi Nacrt kvalitetno pokriva područje medicinski potpomognute oplodnje, predviđa i sankcionira sve moguće zloupotrebe, poštuje prava građana zajamčena Ustavom i zaštićena ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Nacrt je na razini kvalitete sličnih zakona većine europskih zemalja, donesenih u posljednjih nekoliko godina i usklađen je sa standardima EU.

Za pacijente odjela medicinski potpomognute oplodnje u nekim slučajevima je njegovo donošenje jedini način da dođu do svog djeteta, pogotovo ako je riječ o osobama koje su temeljem medicinske indikacije kandidati za donaciju genetskog materijala. Sada su osuđene na čekanje, a reproduktivna dob im prolazi ...

Ostatak teksta peticije i obrazac za potpisivanje potražite na www.roda.hr