KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA O K+ VAĐENJU KRVI: Ne možete obići trgovački centar pa izvaditi krv!

N.Š.

20. svibnja 2015.

KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA O K+ VAĐENJU KRVI: Ne možete obići trgovački centar pa izvaditi krv!

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih biokemičara Goran Bulatović odgovorio je na upit Lupiga.Com-a vezano za mogućnost vađenja krvi u prodavaonicama Konzuma, a u suradnji sa Poliklinikom Aviva. Navode da je HKMB poduzela sve aktivnosti iz pripadajućih joj nadležnosti kao institucije sa javnim ovlastima kako bi spriječila ovu stručno neprihvatljivu aktivnost.

"Stoga smo inicirali inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja (odrađen jučer) i najavili naš izvanredni stručni nadzor u Poliklinici (sutra). HKMB ove aktivnosti Poliklinike Aviva ocjenjuje kao aktivnosti koje su u koliziji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  te Zakonom o medicinsko biokemijskoj djelatnosti kao i standardima dobre stručne prakse i preporukama koje se odnose na upravljanje preanalitičkim čimbenicima", navodi predsjednik Komore. 

Nastavlja da je zbog ovakvih akcija moguće da korisnici usluge budu dovedeni u zabludu "glede vjerodostojnosti nalaza, jer su narušeni principi dobre stručne prakse koji se odnose na pripremu pacijenta, ograničavanje fizičke aktivnosti prije uzorkovanja, vremena uzorkovanja, vremena dostave uzorka te svih ostalih principa koji su relevantni za pouzdan laboratorijski nalaz". 

"Posebno ističem da referentni intervali temeljem kojih se procjenjuju dobiveni rezultati laboratorijske obrade sigurno nisu rađeni na populaciji koja je neposredno prije vađenja krvi obilazila trgovačke centre i bila znatnije fizički aktivna.  Pozivanje na praksu Amerike definitivno nije neka referenca. 

Temeljem ishoda nalaza inspekcije Ministarstva zdravlja i provoditelja stručnog nadzora naše komore, HKMB će poduzimati radnje koje se od nje i očekuju, a sve u cilju zaštite digniteta struke, a nadasve  sigurnosti korisnika laboratorijske usluge", zaključuje Goran Bulatović, specijalist medicinske biokemije. 

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Flickr/Podravka