SIMPOZIJ O ISLAMU I MEDIJIMA U ZAGREBU: O stalnoj proizvodnji nesporazuma

Lupiga.Com

22. travnja 2015.

SIMPOZIJ O ISLAMU I MEDIJIMA U ZAGREBU: O stalnoj proizvodnji nesporazuma

Mešihat Islamske zajednice u Zagrebu organizira konferenciju pod nazivom Islam i mediji; znanstveno-stručno propitivanje odnosa medija prema "Muhamedovoj religiji". Svjedoci smo, napominju u svom pozivu iz Mešihata, "stalne proizvodnje nesporazuma, stavljanja islama u kontekst kojemu ne pripada, te skrivenih ili otvorenih poistovjećivanja islama sa stavovima i aktivnostima koje većina i islamskoga svijeta osuđuje i odbacuje". Također, ističu, "svjedoci smo i pozivanja na islam od strane onih koji krše temeljna načela islama kao religije mira i tolerancije".

Mešihat Islamske vjerske zajednice poziva sve zainteresirane teoretičare medija, znanstvenike iz područja (mas)medijske problematike, novinare, aktiviste, stručnjake srodnih područja i ljude vjere - na zajedničko znanstveno-stručno propitivanje odnosa islama i medija. Skup o Islamu i medijima započinje sutra (23. travnja 2015. godine) u 18 sati u Islamskom cetru u Zagrebu.

"Jedna od središnjih tema suvremenoga svijeta odnos je masmedijskih proizvođača globalnih tendencija prema islamu. Svjedoci smo stalne proizvodnje nesporazuma, stavljanja islama u kontekst kojemu ne pripada, te skrivenih ili otvorenih poistovjećivanja islama sa stavovima i aktivnostima koje većina i islamskoga svijeta osuđuje i odbacuje. Također smo svjedoci pozivanja na islam od strane onih koji krše temeljna načela islama kao religije mira i tolerancije. Stoga nam se čini važnim propitati mehanizme masmedijskog posredovanja islama, te propitati na koji način masmediji sudjeluju u oblikovanju iskrivljene slike islama u svijetu", stoji u pozivu Mešihata islamske zajednice. Uz Mešihat, u organizaciji skupa sudjeluju Institut Ibn Sina iz Teherana, Zagrebačko sveučilište te Medžlis Islamske zajednice.

"Znanstveno-stručni simpozij Islam i mediji želi sučeliti različita, ponekad i suprotstavljena (oprečna) mišljenja o temi koja ulazi u samu bit suvremene pozicije islama u svijetu, a samim tim i u temelje odnosa Istoka i Zapada. U pitanje se želi staviti sustav medijskih posredovanja stavova i mišljenja kako samih sljedbenika islama tako isto i onih koji govoreći negativno o islamu globalnim medijskim projektima kreiraju različite oblike i razine straha od islama. U konstruktivnoj znanstveno-stručnoj diskusiji teoretičara medija, medijskih stručnjaka, novinara, aktivista i ljudi vjere - treba proniknuti u korijene nesporazuma, a oni se nerijetko kriju upravo u sustavu posredovanja ideja i stavova sustavima medijskih posredovanja", navode organizatori ovog zanimljivog događaja.

Simpozij, napominje se, "želi propitati i kulturološku dimenziju (samo)prezentacije samoga islama: je li islam dovoljno učinio da se u pravom svjetlu predstavi svijetu?"

"Živimo okruženi masmedijima i novim medijima, odnosno izloženi utjecajima medija na oblikovanje stavova, prihvaćanje ili osudu stavova misli, kultura, religija… Masmediji su postali novo poprište obračuna/sukoba, ali i prostor mogućeg novog razumijevanja. Posebno je važno naglasiti kako se konferencija organizira u Hrvatskoj, državi koja je pokazala visok stupanj svijesti o dijalogu i toleranciji kao sredstvima rješavanja problema razlika (posebno kada je riječ o islamu), te koja je u tom području postala svojevrsnim putokazom Europi i svijetu", ističu organizatori simpozija.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: thefederalistpapers.org