Karikatura: Lijeni samoubojica

Slon

18. ožujka 2008.

Karikatura: Lijeni samoubojica

Karikatura je danas gotovo pregažena umjetnost, na koju naletimo samo u dnevnim novinama, gdje na nesreću, barem što se tiče hrvatske svakodnevnice i nemamo priliku vidjeti pretjerano dobre uratke, ponajviše zbog sve većeg generacijskog jaza između 'kultnih' karikaturista i njihove publike. Stoga ćemo ovom prilikom, razonode radi, na Lupigi objaviti karikaturu nama nepoznatog autora. Želite li vidjeti kako u njegovoj izvedbi izgleda lijeni samoubojica, kliknite na

Svaki komentar ove bi karikature bio apsolutni višak ...