Otišla je Ana Rukavina

Ivor Car

26. studenog 2006.

Otišla je Ana Rukavina

"Ana je umrla" pisalo je u poruci koju sam jutros dobio ...
I to je, u ovom trenutku, sve što sam u stanju reći ...