Šefovi državne firme morali potpisati izjavu da neće krasti i namještati rodbini poslove

Ivan Kegelj

15. siječnja 2011.

Šefovi državne firme morali potpisati izjavu da neće krasti i namještati rodbini poslove

U javnom poduzeću Autocesta Rijeka-Zagreb stotinu rukovodećih ljudi moralo je potpisati izjavu da u godini pred nama neće krasti i namještati rodbini poslove. Potpisom na izjavu, koju na ovom mjestu donosimo u cijelosti, čelnici pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuju da ni ranije nisu krali, a obvezuju se, također, da će kao zmija noge čuvati dokumente tvrtke od nepoželjnih, recimo novinarskih pogleda. Riječ je o urnebesnom materijalu za kojeg se s punim pravom može reći - tog ima samo kod nas

U uvodu napomenimo tek da ideja o potpisivanju jedne ovakve izjave dovoljno govori o stanju u hrvatskim javnim poduzećima. Stotinjak rukovodećih ljudi firme njome se obavezuje da neće krasti i namještati rodbini poslove, a osobito urnebesan je dio gdje potpisnici izjavljuju kako razumiju da im je jasno tko su im članovi uže rodbine. Također, zanimljivo je da je potpisnicima u obavezu stavljeno da moraju poštivati zakone i podzakonske propise Republike Hrvatske, kao da se to samo po sebi ne podrazumijeva. Doduše, javna poduzeća u godinama iza nas bila su države u državi, gdje je vladao zakon jačeg, bržeg, bolje povezanijeg, promućurnijeg, grabežljivijeg. Elem, da vas više ne davimo, jer i sami odavno znate u kakvoj zemlji živite, pogledajte integralni tekst Izjave o povjerljivosti i nepristranosti koji su početkom godine potpisivali u Autocesti Rijeka-Zagreb d.d.   


Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

 

Ja ........................., zaposlen na radnom mjestu.............., u Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam u prethodnoj godini i da ću i ubuduće:

- svoje poslove obavljati u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima te internim aktima i dokumentaciji integriranog sustava upravljanja Društva, a posebno Kodeksom etike u poslovanju, Pravilnikom poslovnog ponašanja i Pravilnikom o zaštiti tajnosti podataka;

- čuvati kao povjerljive sve podatke, informacije i dokumentaciju koji sam raspolagao/la ili koje sam pripremio/la u tijeku ili kao rezultat obavljanja posla te ih neću neovlašteno davati na uvid bilo kojoj trećoj strani ili ih štetno koristiti;

- u obavljanju svog posla djelovati potpuno neovisno,nepristrano i jednako prema svim pravnim i fizičkim osobama;

- obavljati poslove, odnosno donositi odluke isključivo temeljem objektivnih pokazatelja i propisa, bez utjecaja bilo čijih osobnih interesa.    

Izjavljujem da ni ja ni članovi moje uže obitelji nemamo nedopuštenih financijskih ili poslovnih interesa u bilo kojem dobavljaču ili kupcu Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. i/ili osobom koja je vlasnik ili je zaposlena u društvima dobavljača i kupaca na poziciji donositelja odluka. Razumio/la sam da članovi uže obitelji uključuju supružnika i uzdržavane osobe, roditelje, djecu, braću ili sestre, ujake, stričeve, sestrične i bratiće te supružnike tih osoba. Ukoliko takva veza nastane, odmah ću je prijaviti predsjedniku Uprave Društva koji će procijeniti zahtjeva li ta veza akcije u pogledu odredbi Kodeksa i pravilnika.


Lupiga.Com