Zabraniti golf na Mediteranu

Ivor Car

22. ožujka 2009.

Zabraniti golf na Mediteranu

I dok se, s jedne strane, u Istri kuju bezbrojni planovi o gradnji golf igrališta, a s druge strane sve više Hrvata svakodnevno kupuje flaširanu vodu, bojeći se onoga što curi iz njihovih slavina, Lupiga vam posredstvom naših prijatelja s Alerta donosi priču koja na neobičan način povezuje golf i vodu, i to baš danas na Svjetski dan vode. Kakve li veze imaju sad golf i voda, pitate se, pa ako je tako onda dovucite vaš kursor ovamo

Dok južna Europa već pati od nestašica vode, problemi s vodom javljaju se i u sjevernim krajevima kontinenta. Klimatske promjene uzrokovat će frekventnije pojave suša i otežati dostupnost vodi osobito u ljetnim mjesecima. Upozorenje je to najnovijeg izvještaja Europske agencije za okoliš objavljenog uoči Svjetskog dana vode, 22. ožujka.

Izuzme li se nelegalno korištenje vode, u Europi se godišnje potroši 285 km3 pitke vode, što je 530 m3 pitke vode po stanovniku.

- Živimo preko granica svojih mogućnosti kada je riječ o vodi. Iskorištavanje sve većih količina vode iz naših podzemnih i površinskih izvora bilo je kratkotrajno rješenje za neprestanu povećanu potrebu za vodom. Prekomjerno iskorištavanje nije održivo. Ono ima velik utjecaj na kvalitetu i količinu preostale vode kao i ekosistema o kojima ona ovisi – rekla je Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA, koja smatra da sa smanjenjem potrošnje vode u Europi mora nastupiti i njena učinkovitija upotreba.

Naglasci izvještaja EEA o vodi su:
- u svim sektorima, uključujući i poljoprivredu, cijena vode mora ovisiti o volumenu koji se koristi
- poljoprivredne kulture poput usjeva za proizvodnju bioenergije koje troše velike količine vode, trebaju se izbjegavati u područjima velike potražnje i nestašice vode
- kombinacija selekcije odgovarajućih usjeva i navodnjavanja značajno mogu poboljšati učinkovitost upotrebe vode. Europski fondovi poput Zajedničke poljoprivredne politike mogu imati značajnu ulogu u podupiranju takvih mjera.
- mjere za podizanje svijesti javnosti poput eko znakova, eko certifikacije i obrazovanja u školama su neophodne za osiguranje provedbe održivog korištenja vode
- gubici vode u javnoj vodoopskrbi se moraju registrirati jer u pojedinim dijelovima Europe ti gubici dosežu i 40 posto
- nelegalno korištenje vode osobito u poljoprivredi vrlo je rašireno u pojedinim dijelovima Europe. Potrebno je uvesti sustave nadzora i kazni
- vlasti trebaju pokrenuti inicijative za korištenje alternativnih izvora vode poput pročišćavanja otpadnih voda, voda iz kućanstava i kišnice.

Prema podacima EEA u Europi 44 posto vode koristi se za proizvodnju energije, 24 posto u poljoprivredi, 21 posto u vodoopskrbi i 11 posto u industriji. U južnoj Europi slika je drugačija, pa na poljoprivredu otpada 60 posto, a u pojedinim krajevima dostiže čak 80 posto ukupne potrošnje.

EEA osobito kritizira golf zbog razbacivanja vodom. Jedan španjolski golf teren godišnje potroši 500 tisuća m3 vode. U mediteranskim dijelovima Europe, preporuka je EEA, trebalo bi potpuno zabraniti širenje golf terena.

Iako nešto štedljiviji od zapadnjaka hravtski građani prema podacima Hrvatskih voda prosječno dnevno potroše 150 litara vode. To je nezamislivo stanovniku Gambije koji dnevno ne može imati više od 4,5 litara vode.

Alert

Znatiželjnici izvješčće EEA-a mogu skinuti klikom na ovih sedam znakova XOXOXOX ...